Onderzoeken en publicaties

65% minder IAD volgens toonaangevende studie

Een toonaangevende studie die net gepubliceerd is in het Journal of Veterinary Internal Medicine bewijst overtuigend dat paarden die gestoomd hooi krijgen uit de Haygain hooistomer veel minder last hebben van luchtwegontstekingen (Inflammatory Airway Disease, IAD). Geen enkele andere methode die in dit onderzoek getest is, was net zo effectief.


De belangrijkste bevindingen uit een grootschalig onderzoek onder bijna 750 paarden:

88% van de paarden bleek aan IAD te lijden (een hoger percentage dan in voorgaande studies).

Paarden die gestoomd hooi uit een Haygain hooistomer kregen hadden 65% minder kans op het ontwikkelen van IAD.


De studie liet ook zien hoe IAD de prestaties beïnvloedt. Slecht presteren en inspanningsintolerantie kwamen bij paarden met schimmeldeeltjes in hun luchtwegen vaker voor dan bij paarden die dat niet hadden.

Met de alternatieven voor hooi stomen nam het risico van IAD niet significant af.

Het risico van een positieve IAD-diagnose werd niet kleiner door het voeren van geweekt hooi, voordroogkuil of commercieel ‘stofvrij’ hooi.

Deze studie sluit aan bij een voorbereidend onderzoek waaruit blijkt dat IAD veel voorkomt en dat hooi stomen met een Haygain hooistomer effectief is. De huidige studie heeft echter betrekking op een veel grotere groep en laat zien dat stomen een nog grotere rol speelt bij het al dan niet ontstaan van IAD. De resultaten worden onderschreven door experts en zijn gepubliceerd in het meest gezaghebbende vakblad. Het Journal of Internal Veterinary Medicine is de officiële publicatie van het American College of Veterinary Internal Medicine, het European College of Veterinary Internal Medicine, het European College of Veterinary Neurology en het European College of Equine Internal Medicine.

Deze studie sluit aan bij een voorbereidend onderzoek waaruit blijkt dat IAD veel voorkomt en dat hooi stomen met een Haygain hooistomer effectief is. De huidige studie heeft echter betrekking op een veel grotere groep en laat zien dat stomen een nog grotere rol speelt bij het al dan niet ontstaan van IAD. De resultaten worden onderschreven door experts en zijn gepubliceerd in het meest gezaghebbende vakblad. Het Journal of Internal Veterinary Medicine is de officiële publicatie van het American College of Veterinary Internal Medicine, het European College of Veterinary Internal Medicine, het European College of Veterinary Neurology en het European College of Equine Internal Medicine.

De studie heeft ook aangetoond dat hooi stomen met een Haygain hooistomer beschermt tegen de ontwikkeling van IAD, hetgeen erop duidt dat alle paarden preventief alleen maar gestoomd hooi zouden moeten krijgen.


Net als in voorgaande studies werden er veel gevallen van IAD aangetroffen onder de ongewoon grote groep actieve prestatiepaarden, bestaande uit springpaarden, dressuurpaarden, volbloed- en standardbred-renpaarden, endurancepaarden, eventingpaarden en hobbypaarden.


Het rapport waarschuwt tegen het gebruik van ligstro en het voeren van droog hooi. Voor prestatiepaarden is dat niet aan te raden, want het zijn aanzienlijke risicofactoren voor IAD.


Hele balen hooi werden aanzienlijk schoner door stomen in de Haygain hooistomer. Voor wat betreft schimmels werd de microbiële verontreiniging teruggebracht tot nul en voor wat betreft bacteriën nam de microbiële verontreiniging af met 98,84%.

European Workshop for Equine Nutrition, Cirencester, 2010

The effect of management regime on airborne respirable dust concentrations in two different types of horse stable design [Het effect van beheersregime op concentratie van inadembare stofdeeltjes in de lucht in twee verschillende soorten paardenstallen]

Emma-Jane Auger, Meriel Jean Scott Moore-Colyer


The effect of steaming and soaking on the respirable particle, bacteria, mould and nutrient content in hay for horses [Het effect van stomen en weken op de hoeveelheid inadembare deeltjes, bacteriën, schimmels en voedingsstoffen in hooi voor paarden]

Onderzoek door Meriel Moore-Colyer, Jessica Taylor en Rebecca James


Lentestoom!

Als het voorjaar nadert, kunnen paarden langer buiten grazen. Let echter wel op met suikerrijk gras, want dat bevat weinig vezels.


Na 50 minuten stomen in de Haygain HG1000 waren in water oplosbare koolhydraten (suikers) de enige voedingsstoffen die verloren waren gegaan. De afname was klein doch significant.

Verslag van het congres van de British Society of Animal Science, 2013


Bij een paard dat aan terugkerende luchtwegobstructie (RAO) lijdt, reduceert stomen de reactie op hooi. Dit valt samen met een afname in levende schimmels in het hooi.

Verslag van het jaarcongres van de ACVIM, 2012


Hooi inweken gedurende 9 uur, gevolgd door 50 minuten stomen, is de meest effectieve methode voor het reduceren van de hoeveelheid in water oplosbare koolhydraten en microbiële verontreinigingen.

PLoS One, 2014


Na 50 minuten stomen in de Haygain HG1000 bevatten alle soorten hooi – enigszins stoffig of sterk verontreinigd – minder inadembare deeltjes.

European Workshop for Equine Nutrition, 2010


De HG600 stomer is de meest effectieve behandeling voor het verbeteren van de hygiënische kwaliteit van het hooi. Weken daarentegen bleek aanzienlijk meer bacteriën te produceren.

6e European Workshop for Equine Nutrition, 2012


Uit dit onderzoek is gebleken dat de HG 600 aanzienlijk effectiever is voor het reduceren van de hoeveelheid microben in hooi, vergeleken bij zelf gefabriceerde stomers en inweken.

Verslag van het European Equine Health and Nutrition Congress, 2013


Dit onderzoek onderstreepte dat paarden gestoomd hooi prefereren boven voordroogkuil en droog hooi.

Verslag van het congres van de British Society of Animal Science, 2013


Gestoomd hooi werd geprefereerd boven droog en geweekt hooi. Zodra ze het geproefd hadden, werd het Haygain-hooi altijd als eerste gegeten.

Advances in Animal Biosciences, 2012Door stomen in de HG600 nam de groei van microben aanzienlijk af, zelfs nadat de stomer 4 dagen open had gestaan.

Verslag van het congres van de British Society of Animal Science, 2013